„Via Historica“

11. 09. 2016 | Aktuality

 

Dňa 9. septembra 2016 navštívila našu školu šermiarsko-divadelná kumpánia ,,Via Historica“, ktorá našim žiakom na školskom dvore ponúkla štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na slovenské dejiny (Slovania, Turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Štúr). Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty a boli interaktívne zapájaní do programu.

najnovšie články