Veľtrh vysokých škôl

08. 10. 2015 | Aktuality

Veľtrh vysokých škôl6.októbra 2015 sa  76 žiakov 4. ročníkov našej školy zúčastnilo veľtrhu vysokých škôl v AEGON aréne v Bratislave.

Na burze prezentovalo svoju školu množstvo fakúlt vysokých škôl a univerzít najmä zo Slovenska a Čiech, no nechýbali ani zástupcovia akademického vzdelávania z celej Európy. Návštevníci (nielen študenti, ale aj výchovní poradcovia, či rodičia stredoškolákov) dostali vcelku komplexné informácie o študijných programoch prezentovaných škôl, možnostiach prijatia, prijímacom konaní, či uplatnení absolventov. Vysoké školy boli na akciu dobre pripravené, okrem informácií rozdávali študentom najrôznejšie propagačné materiály, fundovane a hlavne zaujímavo odpovedali na ich zvedavé otázky.

najnovšie články