Valentínska pošta

14. 02. 2014 | Aktuality

Antoine de Saint-Exupéry (antoán d sentegzupery) povedal: ,,Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac ti zostáva“.

Žiacka školská rada zorganizovala 14. februára pri príležitosti sviatku všetkých zaľúbených Valentínsku poštu, aby sme si aj na pôde školy pripomenuli podstatu sviatku sv. Valentína. Amor so svojím anjelom pripomenuli študentom, že ak máme niekoho radi, určite mu neprejavujete lásku iba v jeden deň, ale naopak, snažíme sa o dennodenne dokazovanie našej priazne, obdivu, lásky. Podobne by to malo byť aj so 14. februárom. Tento deň nám pomohol pripomenúť obetu sv. Valentína, ktorá zobrazuje silu pravej lásky, vyzval všetkých zaľúbených i nezaľúbených k zamysleniu, čo je pravá láska, a ku konkrétnemu prejavu lásky blížnym, ktorá nespočíva v darovaní hmotných darov, ale darovaní seba pre druhého a druhých. Uvedomili sme si, že vôbec sa nemusíme obdarúvať veľkými darmi, stačia maličkosti ako ruža, malá sladká pozornosť či Valentínka pre obľúbeného spolužiaka, spolužiačku alebo učiteľa. Veď ako sa hovorí, láska rastie v maličkostiach.

Ďakujem za pozornosť!

 

najnovšie články