Úsporné vozidlá v Bratislave

26. 06. 2016 | Aktuality

Náš tím s názvom: GOLDEN DOZEN (v preklade: „Zlatý tucet“) sa skladá z 12-tich žiakov.

Tvoria ho žiaci tretieho ročníka odboru Mechatronika, pod vedením kapitánky – Lenky Adamcovej, ktorá je žiačkou odboru Technicko – informatické služby v elektrotechnike.
Okrem uvedených členov tímu na prácu dohliadajú pedagógovia odborných predmetov:
Ing. František Mrkva, PaedDr. Peter Spišský,  Ing. Jana Hucková, Ing. Ľudmila Uhlíková.

Dňa 23.06.2016 sa zúčastnil prezentácie úsporných vozidiel v Bratislave. 

Úspešným štartom potvrdil svoju účasť na medzinárodnej súťaži v Londýne.

Súťaže sa zúčastnia:
Lenka Adamcová – kapitánka 

Michal Dubovec  – pomocný mechanik

Jozef Balcerčík – šofér

Matej Kubík – kreslič, náhradný šofér

Matej Kvasničák – hlavný mechanik

 Andrej Pukáč – pomocný mechanik

Pedagogický dozor: PaedDr. Peter Spišský

Je to pre nás veľký projekt, nakoľko sme sa s mnohými konkrétnymi činnosťami, priamo v praxi doposiaľ nestretli.

Súťaž nás zaujala práve preto, lebo nám ponúka možnosť využiť teoretické poznatky z odborných predmetov v praxi pri konštrukcii a stavbe uvedeného vozidla a súčasne reprezentovať našu školu, ale aj celý región na medzištátnej úrovni.

Súťaže sa tento rok, zúčastníme po prvý krát, ale veríme a pevne dúfame, že budeme mať možnosť aj naďalej pokračovať a aktívne sa zapájať do riešení a úprav nášho vozidla nasledujúcich rokoch.

najnovšie články