Súťaž stredoškolský podnikateľský zámer

22. 05. 2015 | Aktuality

Aj mladí stredoškoláci prispievajú inováciami……

Úspechy nerastú ako huby po daždi, za každým úspechom treba vidieť dlhú a namáhavú cestu a súhru viacerých zložiek.

Ak sa spojí kreatívny a motivujúci učiteľ, príkladná rodinná výchova s podnikateľským zázemím, aktívny žiak a podporujúca samospráva tak vzniká veľký úspech. Bolo to aj v prípade žiačky Martiny Pitákovej zo Spojenej školy Tvrdošín, ktorá získala na Konferencii Inovačný rozvoj regiónu Žilina 2015 19. mája 2015 1. miesto v súťaži Stredoškolský podnikateľský zámer. Na úspechu sa podieľali spolu Ing. Jana Dreveňáková, učiteľka odborných ekonomických predmetov, ktorá ponúkla Martine možnosť zapojiť sa do už 5. ročníka tejto súťaže kde ju organizačne a odborne viedla. Nezanedbateľná zásluha patrí aj jej otcovi a celej rodine, ktorí jej vytvárajú výborné rodinné zázemie a odborné poradenstvo.

Naša žiačka si z ocenenia odniesla 500 € ako peňažnú odmenu a 300 € -vú poukážku na podnikateľsko-právne služby.

Martina o svojej práci hovorí takto: „Pani profesorka Dreveňáková má oslovila, že je tu súťaž Stredoškolský podnikateľský zámer 2015 a či sa nechcem zapojiť. Rozhodla som sa, že sa zapojím a prihlásim jednu z mojich už naprogramovaných aplikácii eBook Creator. Cieľom môjho zámeru bolo pozdvihnúť či už kultúrnu mládež alebo ľudí, ktorých baví literárne tvoriť a motivovať ich k ďalšej ich tvorbe formou zárobkov. Aplikácia vznikla tak, že praxujem u môjho otca vo firme a pri spolupráci s jedným klientom sme navrhli túto aplikáciu na zatraktívnenie trhu. Moja firma by poskytovala tento software knižným internetovým obchodom, tieto obchody by vytvorili priestor na predaj týchto elektronických kníh a všetky tri strany čiže moja firma, internetový obchod a samotný autor si rozdelíme zisk v pomere 1:1:2, to znamená, že polovica zisku ide autorovi. Kniha sa tvorí v jednoduchom užívateľskom prostredí tak, aby bolo jednoduché sa v ňom orientovať. Keď sa užívateľ (autor) rozhodne skončiť v písaní, kniha sa uloží a pri ďalšom prihlásení sa načíta vo forme v akej ju autor zanechal. Aplikácia vie dokonca aj automaticky vytvoriť obsah knihy. Tento projekt som tvorila tak, aby bola pre každého jednoducho orientovateľná a uľahčila prácu ľuďom, ktorí by radi prezentovali svoju prácu v oficiálnejšej forme. Túto aplikáciu mám v pláne pretvoriť tak, aby mohla byť začlenená do škôl ako interaktívna pomôcka pre učiteľov i žiakov a tak uľahčiť prácu na oboch stranách.“

najnovšie články