Úradné hodiny

02. 07. 2019 | Aktuality

Informovanie o úradných hodinách počas letných prázdnin

01. 07. 2019 – 19. 07.2019   –   od 8.00 h do 13.00 h
22. 07. 2019 – 02. 08. 2019    –   škola bude zatvorená
05. 08. 2019 – 30. 08. 2019   –   od 8.00 h do 13.00 h

najnovšie články