Uplatnenie absolventa v praxi

18. 12. 2015 | Aktuality

Dňa 16.12.2015 počas druhej a tretej vyučovacej hodiny v zasadačke školy sa konal pre študentov druhého, tretieho a štvrtého ročníka Technického lýcea seminár na tému: Uplatnenie absolventa v praxi s pracovníkmi firmy Descartes. Pracovníci firmy Descartes, ktorá je nadnárodnou firmou v oblasti Informačných technológií ponúkli možnosti uplatnenie našich absolventov v oblasti programovania a  počítačových sietí. Prezentovali spoluprácu v rámci združenia stredných škôl a firiem Žilinského kraja IT claster a ponúkli škole spoluprácu v uvedenej oblasti.

najnovšie články