Uplatnenie absolventa v počítačovej firme

16. 10. 2014 | Aktuality

Seminár Uplatnenie absolventa v počítačovej firme

Dňa 16.10.2014 sa študenti IV.A, C, D, F v zasadačke školy zúčastnili seminára Uplatnenie absolventa v počítačovej firme.

Pracovníci firmy Descartes predstavili túto kanadskú firmu, jej aktivity v oblasti správy a programovania počítačových sietí, konkrétne pri doručovaní tovaru v rámci celého sveta. Táto firma ročne pošle a prijme 4,5 bilióna správ. V závere jeden študent absolvoval simulovaný prijímací pohovor s pracovníčkou logistiky.

najnovšie články