Účelové cvičenie

24. 09. 2013 | Aktuality

Účelové cvičenie sa pre žiakov prvého ročníka sa uskutočnilo  10. 09. 2013.

Pre žiakov druhého ročníka sme cvičenie organizovali 20. 09. 2013.

Na nástupe pred školou sme si vysvetlili opatrenie školy, ktoré nám vyplývajú zo zákona o civilnej ochrane.

Autobusom sme sa previezli do Roháčov, simulovali  sme evakuáciu školy pri mimoriadnej udalosti.

Úlohy zo zdravotníckej prípravy, pohybu a pobytu v prírode a hlavne ochrany prírody sme s prvým ročníkom preberali po náučnom chodníku Roháčske plesá.

 

So žiakmi druhého ročníka sme problematiku zdravotníckej prípravy, riešenie mimoriadnych udalostí a pohybu a pobytu v prírode a jej ochrany riešili   v náročnejšom teréne.

Po trase Látaná dolina, sedlo Zábrať, Roháčska dolina.

 

najnovšie články