Týždeň vedy a techniky …

10. 11. 2018 | Aktuality

… sa v tomto školskom roku konal v období od 5. do 11. novembra 2018. Pri tejto príležitosti sme  9. 11. 2018 pre žiakov 1. ročníka všetkých študijných odborov pripravili zaujímavú akciu, počas ktorej im učitelia odborných predmetov a starší žiaci prezentovali rôzne zariadenia a programy, s ktorými sa stretnú vo vyšších ročníkoch. Cieľom bolo zaujímavým spôsobom našim prvákom predstaviť zvolené odbory a motivovať ich do ďalšieho štúdia.

 

najnovšie články