Týždeň vedy a techniky

11. 11. 2017 | Aktuality

V rámci akcií usporiadaných v Týždni vedy a techniky sme usporiadali akciu, ktorej cieľom bolo motivovať žiakov prvého ročníka k štúdiu odborných technických predmetov už od samého začiatku štúdia v našej škole. Učitelia odborných predmetov a starší žiaci ich oboznámili so zariadeniami a programami, s ktorými budú pracovať vo vyšších ročníkoch. Predviedli im niektoré merania a snímače fyzikálnych veličín v laboratóriu elektrotechnických meraní, programovanie jednoduchých robotov, aplikácie s minipočítačom Arduino a Raspberry Pi, programovanie a činnosť CNC frézky, zariadenia pre počítačové siete a hlavne využitie takýchto programov a zariadení v reálnej praxi.

najnovšie články