Turistický kurz

18. 10. 2010 | Aktuality

September

Prvou akciou PK TEV bol vydarený turistický kurz žiakov druhého ročníka.

Dátum konania: 20. 09. 201O – 24. 09. 2010

Zúčastnené triedy : II. D, II. E. II AO

najnovšie články