Turistický kurz

30. 09. 2012 | Aktuality

Turistický kurz žiakov 2. ročníka sa niesol v duchu sloganu  „Žilinský
kraj – turistický raj“.

Študenti spolu s vyučujúcimi telesnej výchovy
absolvovali túry na Oravskú Maguru, Sivý vrch, Juráňovu dolinu a Vysoké
Tatry – Štrbské Pleso.

najnovšie články