Trvalo udržateľný rozvoj a energetika

11. 12. 2013 | Aktuality

Odbor školstva a športu ŽSK si Vás dovoľuje pozvať na výstavu „Trvalo udržateľný rozvoj a energetika“, ktorá sa venuje aktuálnym problémom vzťahu rozvoja hospodárstva a zachovania životného prostredia. Organizátorom je Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku. Výstava je určená pre žiakov stredných škôl, gymnázií, ako aj pre širokú verejnosť. Skladá sa zo 40 plastifikovaných plagátov, ktoré sú komentované textom vo francúzštine a slovenčine.

Akcia bola realizovaná v Košiciach, v Prešove a v Humennom, kde sa stretla s veľkým záujmom verejnosti. Žilinský samosprávny kraj prijal ponuku a možnosť zrealizovať uvedenú výstavu pre stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Srdečne pozývame Vás, Vašich kolegov a Vašich žiakov na túto výstavu, ktorá 

sa uskutoční na Spojenej škole, Medvedzie 133/1, Tvrdošín.

 

Termín výstavy: 

16. 12. 2013 – 20. 12. 2013

Ing. Ludmila Uhlíková

riaditeľka

 

najnovšie články