Triedne ZRŠ

13. 04. 2012 | Aktuality

Triedne ZRŠ sa bude konať 19. 04. 2019 (štvrtok) o 15.30h – v určených učebniach.
Po skončení triednych ZRŠ sa rodičia môžu informovať do 17.30h o prospechu a správaní sa svojich detí u vyučujúcich jednotlivých predmetov v ich kabinetoch.

najnovšie články