Tretiaci súťažia

26. 11. 2018 | Aktuality

Dňa 19. novembra (pri príležitosti Dňa študentstva) prebehla na našej škole vedomostná súťaž pre tretiakov, kde si žiaci  overili svoje poznatky z 2 oblastí: 

  1. odborné poznatky (triedy: 3.A, 3.B, 3.C)
  2. všeobecné poznatky – ľudské práva a národné povedomie ( triedy: 3.A, 3.C, 3.D, 3.AO).

Žiaci v  jednotlivých súťažných úlohách súperili  s plným nasadením. Otázky boli vybrané nasledovne: odbornosť (spätosť teória a prax), ľudské práva – výber správnej odpovede, ľudová slovesnosť, film, pieseň (národná a ľudová), hádaj dielo a autora, poznaj svoj jazyk a reč …

Súťaž pripravili a viedli: Ing. Habo, Mgr. Hurajová, Dr. Zimanová

Výhercom tejto súťaže sa v oboch častiach stala trieda 3. C  (s počtom bodov 330).

Srdečne blahoželáme!

 

najnovšie články