Totálny nezmysel …

18. 01. 2017 | Aktuality

… divadelná inscenácia  na motívy legendárneho britského televízneho komediálneho seriálu v hlavnej  úlohe s Hugh Laurie.

Divadlo Actores Rožňava

17. januára 2017  (utorok)  sa  všetci žiaci školy  zúčastnili slovensko – anglického divadelného predstavenia Totálny nezmysel v kine Javor. Bláznivá komédia plná nečakaných zvratov – ponúkla príbeh, v ktorej autori otvárajú pred divákom svet situácií, ktoré v retrospektíve prežíva ústredná postava vo vzťahu k iným osobám. A tie majú ziskuchtivé požiadavky a manipulačné schopnosti. Hlavnú líniu tvorí tragikomický obraz hrdinu, ktorý sa ocitá pod tlakom protihráčov nútiacich ho porušiť morálne zásady. Postava sa rozhoduje „byť či nebyť“ nástrojom ich egoistických cieľov a vlastným svedomím. Duchaplné dialógy s obsahovou eleganciou podčiarkujú tému nátlaku a vydierania malého človiečika, ktorý sám nerozumie, prečo sa malichernými požiadavkami ľudí zapodieva a necháva sa vtiahnuť do ich života.

najnovšie články