Technická univerzita Košice

06. 10. 2016 | Aktuality

Dňa 04. 10. 2016 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili prednášky ohľadom Technickej univerzity v Košiciach, ktorú sme osloviliúspechom našej školy v medzinárodnej súťaži Shell  Eco-marathon  2016 v Londýne.

Technická univerzita v Košiciach poskytuje vzdelanie absolventom stredných škôl na deviatich fakultách.

Cieľom prednášky bolo predstaviť našim žiakom danú univerzitu, dať na vedomie im perspektívy uplatnenia absolventov na trhu práce, možnosti ako sa presadiť, aké schopnosti je potrebné rozvíjať a hlavne vzbudiť v žiakoch vízie do budúcnosti.

Prednáška bola pre žiakov aj pedagógov veľmi inšpirujúca.

najnovšie články