TECHNICKÁ MYŠLIENKA ROKA 2018

18. 04. 2018 | Aktuality

Dňa 16. 04. 2018 sa žiak Juraj Kekelák a Erik Durčák zúčastnili na celoslovenskej súťaži Technická myšlienka roka 2018. Túto súťaž vyhlasuje Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline ( EF UNIZA ) za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja SR pre žiakov stredných škôl.

Žiaci našej školy vo veľmi silnej konkurencii, opäť potvrdili svoje kvality z oblasti odborných predmetov a umiestnili sa na 1. a 2. mieste v kategórii Mechatronika.

Erik Durčák  IV. F      1. miesto – projekt CNC fréza

Juraj Kekelák  IV.E    2. miesto – projekt JUT ( Jednoduchý univerzálny tester )

Okrem pekných vecných cien, sa súťažiacim poďakoval dekan Elektrotechnickej fakulty prof. Ing. Špánik Pavol, PhD, ktorý im pripravil prehliadku ich najnovších laboratórií s odborným výkladom. Dekan fakulty prof. Ing. Špánik Pavol, PhD odovzdal všetkým súťažiacim osvedčenie za účasť v súťaži, ktoré ich oprávňuje študovať na Žilinskej univerzite.

Výhercom opäť blahoželáme!

Povzbudzujeme aj ostatných žiakov aby sa prezentovali aj na takýchto súťažiach.

Ing. Jana Hucková

najnovšie články