„Svetový deň prevencie domáceho násilia a týrania detí“

13. 06. 2011 | Aktuality

Pri tejto príležitosti je pre našich študentov pripravené premietanie krátkych filmov a beseda s odborníkmi na tému domáceho násilia.

Zúčastnia sa ho študenti vybraných tried II. a III. ročníka v utorok 14.6.2011 počas 2. a 3. vyučovacej hodiny  v kinosále v Krásnej Hôrke

najnovšie články