Súťaž

29. 10. 2014 | Aktuality

Výtvarná súťaž „Červené stužky“

29. októbra 2014 prebehlo na našej škole školské kolo celoslovenskej výtvarnej súťaže Červené stužky. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou, pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Počas celého roka ju majú nosiť ľudia, aby vyjadrili svoju podporu ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a aby si uctili pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli. Počas 1.decembra – medzinárodného dňa HIV a AIDS, si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku. Hovoria tým „zaujímam sa o tému HIV a AIDS“, „som znepokojený/á“ , „venujem sa vzdelávaniu, aby sa HIV nešírilo“.

Keďže každá škola mohla do súťaže poslať len 3 pohľadnice, bolo potrebné uskutočniť školské kolo aj na našej škole. Odborná porota v zložení PaedDr. Andrea Kokoruďová (koordinátorka ŽŠR ), členovia Ziackej šlolskej rady a výchovná poradkyňa školy PaedDr. Tatiana Genšorová vyhlásili výsledky tejto súťaže:

  1. miesto Jozef Balcerčík II. E
  2. miesto Soňa Dzuríková I. AO,  Mário Košút II. A
  3. miesto Soňa Jagelková II. F

Do celoslovenského kola výtvarnej súťaže Červené stužky postúpili z našej Jozef Balcerčík II. E, Soňa Dzuríková I. AO a Mário Košút z II.A, ich pohľadnice boli zaslané na Gymnázium sv. Františka v Žiline.

Celkovo sa do školského kola zapojilo 50 žiakov z tried I. AO, II. E, II. F, II. A, IIIA/E a III.F, súťažné pohľadnice sú aj na nástenke vo vestibule školy.
Výhercom srdečne blahoželáme.

najnovšie články