Súťaž Wordprocessing

19. 06. 2019 | Aktuality

Po dlhšom čase sme na našej škole pripravili súťaž Wordprocessing. Súťaž sa zameriava na dve oblasti: časť A obsahuje neformátovaný text, ktorému je potrebné priradiť formát podľa zadania, časť B obsahuje úlohy z hromadnej korešpondencie.

Zapojilo sa 31 žiakov z 1.A, 1.C, 1.D, 1.E a 2.D, ktorý si medzi sebou mohli porovnať svoje vedomosti a zručnosti. 

Víťazi: 

  1. Andrej Kubas (1.C)
  2. Tadeáš Kapina (2.D)
  3. Dominik Balún (1.C)

Víťazi boli odmenený malým darčekom od vedenia školy. Srdečne im blahoželáme. Všetkým zúčastneným ďakujeme. 

 

najnovšie články