Súťaž v technickom kreslení

18. 05. 2017 | Aktuality

Dňa 16. mája 2017 PK strojárskych predmetov zorganizovala pre žiakov druhého a tretieho ročníka našej školy 1. ročník súťaže v kreslení technických výkresov. Súťaž podporili firmy KAJO metal s.r.o. Dolný Kubín a Miba Sinter Slovakia s.r.o. Dolný Kubín, ktoré pre žiakov pripravili hodnotné ceny.

Žiaci najskôr modelovali unášač planétovej  prevodovky v 3D a potom vyhotovili 2D výkres v programe Solid Edge ST4. Všetci zúčastnení preukázali veľmi dobré teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Z celkového počtu 22 žiakov 14  zvládlo danú úlohu na viac ako 90 %.

Po posúdení prác bolo stanovené nasledovné poradie:

  1. miesto – Jakub Rončák ( II. F )
  2. miesto – Eva Remeňová ( II. F )
  3. miesto – Pavol Vojtašák ( II. F )

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

najnovšie články