Súťaž v technickom kreslení

15. 05. 2019 | Aktuality

Dňa 14. mája 2019 sa v našej škole konal už tretí ročník súťaže, kde si naši žiaci mohli navzájom porovnať vedomosti a zručnosti pri kreslení technických výkresov súčiastok v programe Solid Edge ST4. 

Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov druhého ročníka zo študijných odborov mechatronika, technické lýceum a elektrotechnika. Na základe dosiahnutých výsledkov bolo stanovené poradie.

  1. miesto: Tadeáš Kormančík, II. D
  2. miesto: Vratko Červeň, II. B
  3. miesto: Michal Ondrík, II. C

Firmy KAJO metal, s.r.o., Dolný Kubín a MIBA Sinter Slovakia, s.r.o., Dolný Kubín pripravili pre súťažiacich hodnotné ceny.

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

 

najnovšie články