Súťaž Strojár – inovátor

06. 04. 2015 | Aktuality

Dňa 25. marca 2015 sa uskutočnila súťaž Strojár – inovátor 2014/2015, ktorá sa konala  v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach.  Vzhľadom na zameranie prác  súťaž prebiehala iba v jednej kategórii.

Na základe úspešného absolvovania testov a zaslania vlastných projektov, postúpili žiaci
do finálového celoslovenského kola. V tomto kole obhajovali projekty pred odbornou komisiou, ktorú tvorili šiesti členovia univerzity na čele s docentom príslušného odboru. Na základe úspešnosti testov a obhajoby vlastných projektov zastupovali Spojenú školu Tvrdošín dvaja žiaci.

V spoločnej kategórii  Matúš Bystričan súťažil s projektom CNC frézka, za ktorú dostal cenu od dekana fakulty a v tej istej kategórii Jozef Medvecký súťažil s projektom Buggy, ktorý sa v tejto spoločnej kategórii neumiestnil.

Súťaž bola cenným prínosom pre žiakov, ale aj pre školy, ktoré sa takto mohli prezentovať na tej najvyššej úrovni akou je akademická pôda.

Ocenenému Matúšovi Bystričanovi gratulujeme a zároveň poďakovanie patrí aj Jozefovi Medveckému za vzornú reprezentáciu školy.

najnovšie články