Súťaž „Stredoškolský podnikateľský zámer“

07. 12. 2011 | Aktuality

Žilinský samosprávny kraj  vyhlásil 2.ročník tejto súťaže.

Je určená mladým ľuďom – študentom stredných škôl, ktorí majú záujem o podnikanie.

Cieľom je vytvorenie vlastného podnikateľského zámeru v ľubovoľnej oblasti. Termín na zaslanie prihlášky je 16. január 2012.

Autori troch najlepších podnikateľských plánov získajú finančnú odmenu a bezplatné poradenstvo pri rozpracovaní podnikateľského zámeru.

Viac informácií získate na www.regionzilina.sk

V minulom školskom roku sa váťazkou tejto súťaže stala študentka našej obchodnej akadémie Katarína Šuvadová(dnes  študentka IV.AO)pod odborným vedením Ing. Jany Dreveňákovej.

najnovšie články