Súťaž „Slanický ďateľ“

25. 06. 2015 | Aktuality

Žiaci prvého ročníka mali možnosť zapojiť sa do súťaže v písaní na PC. Našu školu reprezentoval Natália Sirotová z 1.AO a Ivan Pollák z 1.C.

Vďaka šikovnosti svojich prstov, obsadil Ivan Pollák výborné 3. miesto s 234,6 čistými údermi za minútu.

najnovšie články