Súťaž čitateľskej gramotnosti

26. 06. 2015 | Aktuality

Žiaci druhých a tretích ročníkov v druhej polovici júna na hodinách SJL si mali možnosť otestovať svoje čitateľské zručnosti. Východiskom boli štyri rôzne texty, ku  ktorým boli pridružené otázky viažúce sa na daný text. Podmienky pre všetkých boli rovnaké (náročnosť, čas na vypracovanie, hodnotenie – max 20 bodov …).

Umiestnenie žiakov, ktorí v triede získali najviac bodov:

II.A – Dávid Matúška

II.C – Matúš Korčuška, Lenka Adamcová, Stanislav Páterek

II.E – Matúš Kyseľ

II.AO – Dominka Cubinková, Nikola Jendrušáková, Nikola Kupčíková

III.AE – Dávid Štech

III.C – Denis Farský

III.AO – Soňa Števaňáková

Umiestnenie žiakov všetkých tried: 

1. miesto: Dávid Štech (20 bodov)

2. miesto: Matúš Kyseľ, Dominka Cubinková, Nikola Jendrušáková, Nikola Kupčíková (19 b.)

3. miesto: Denis Farský, Soňa Števaňáková (18 bodov)

najnovšie články