Študentské voľby do Európskeho parlamentu 2019

09. 05. 2019 | Aktuality

Súčasnú Európsku úniu od posledného rozšírenia v roku 2013 tvorí 28 členských štátov s celkovým počtom 508,5 milióna obyvateľov, ktoré sa dobrovoľne spojili do politického a ekonomického zoskupenia na dosiahnutie spoločných cieľov a jednoty v Európe pomocou jednotnej zahraničnej a vnútornej politiky zvrchovaných členských štátov. Slovenská republika je členským štátom EÚ od 1. mája 2004. Dňa 07. 05.2019 sa naša škola zapojila do simulovaných študentských volieb do Európskeho parlamentu. Žiaci 1. a 2. ročníka si vyskúšali ako budú môcť v blízkej budúcnosti využiť svoje občianske volebné právo, a tak spolurozhodovať o smerovaní Európskej únie. To, že im to nie je ľahostajné, dokázali volebnou účasťou: z 223 voličov (študentov 1. a 2. ročníka) sa volieb zúčastnilo 109 žiakov, čo je 48,9 %. Organizáciu volieb zabezpečila Žiacka školská rada, jej členovia tvorili aj volebnú komisiu.

najnovšie články