Študentská spoločnosť FRAGRANCE vyrába

07. 02. 2016 | Aktuality

Ja Slovensko

Študentská spoločnosť FRAGRANCE pracujúca vďaka neziskovej organizácii JA Slovensko sa vrhla do výroby didaktických hier. Majú za úlohu spríjemniť študentom získavanie nových vedomostí a poznatkov.

najnovšie články