Študentská formula okolo Slovenska

16. 10. 2015 | Aktuality

Tri rôzne formuly vyrobili študenti Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity . Jednu z nich, Roll-out Formulu SAE – elektrickú formulu, prídu predstaviť na našu školu práve študenti strojníckej fakulty STU.

Akcia je určená študentom našej školy, lesníckeho učilišťa  a gymnázia v Tvrdošíne.

Program akcie: 9.00 Slávnostné otvorenie – privítanie hostí. (dvor pred školou)

9.15 Roll-out Formula SAE – elektrická formula (dvor pred školou)

10.00 Predstavenie Strojníckej fakulty, možnosti akreditovaného štúdia. (telocvičňa)

10.15 Predstavenie voľno časových aktivít na STU. (telocvičňa)

10.30 Súťaž družstiev jednotlivých škôl v oblasti (telocvičňa) a.) Súťaž zručnosti – montáž a demontáž jednoduchých strojných zariadení
b.) Súťaž o SjF STU, strojárskom priemysle na Slovensku a fyzike.

12.00 Ukončenie súťaže – vyhodnotenie výsledkov (telocvičňa)

12.15 Vyhlásenie víťazov (telocvičňa)

12.30 Ukončenie akcie

Do súťaže sa zapojí 4-6 členné družstvo našej školy.

Elektrická formula

 

najnovšie články