Strojársky veľtrh v Brne

09. 10. 2014 | Aktuality

Dňa 02.10.2014 sa zúčastnili odbornej exkurzie – medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne, žiaci 3.AE a 4.E triedy odboru mechatronika a elektrotechnika.

Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne je  najvýznamnejší veľtrh v strednej Európe. Na veľtrhu vystavuje viac než 1500 vystavovateľov. Zastúpené sú tu všetky kľúčové oblasti strojárstva a elektrotechnického priemyslu. Hlavnou témou súčasného MSV bola priemyselné automatizácia, prezentácia meracej, riadiacej a regulačnej techniky. Odbor elektronika, automatizácia a meracia technika je po obrábacej technike, materiáloch a komponentoch v strojárenstve tretím najobsažnejším a špecializovaným celkom MSV. Uvedená výstava je veľkým prínosom pre študentov a inšpiráciou pri voľbe komplexnej odbornej práce na praktickú MS a taktiež veľkou motiváciou žiakov k ich ďalšiemu odbornému rastu.

najnovšie články