Strojárska olympiáda 

24. 02. 2019 | Aktuality

 

Dňa 21.02. 2019 sa konal už 12. ročník strojárskej olympiády na STU v Bratislave, ktorú vyhlasuje dekan Strojárskej fakulty pre žiakov stredných škôl. Žiaci našej školy už po ôsmykrát vyhrali na tejto súťaži. V tomto roku do finále postúpili títo žiaci:

Jaroslav Fenik, Július Adamec, Lukáš Kšenzulák a Ľudovít Skácal, z ktorých :

V kategórii : Konštruovanie a aplikovaná mechanika obsadili :

2. miestoJaroslav Fenik ( IV.E trieda ) – s prácou CNC frézka 

3. miestoJúlius Adamec ( IV.E. trieda ) – s prácou CNC laser

Víťazom blahoželáme !

Povzbudzujeme aj ostatných žiakov aby  tiež prezentovali svoje schopnosti a zručnosti aj na takýchto súťažiach.

Z histórie účasti našich žiakov do strojárskej olympiády :

Rok 2012 – Ondrej Tomčík – 2. miesto- Spaľovací motor vyhotovený v 3D drafickom systéme Solid V20

Rok 2013Matúš Pukáč1. miesto – Renovácia osobného automobilu Tatra 613

Rok 2014 – Andrej Juríčka – 3. miesto – CNC frézka

                   Patrik Resutík – 3. miesto – Mikrokontrolérom ovládaný model výťahu

                  Dávid Pienčák – 4. miesto – cena Dekana STU – Princíp a funkcia diferenciálu

Rok 2015Matúš Bystričan1. miesto – CNC frézka

                    Jozef Medvecký – 2. miesto –  Buggy

Rok 2016 – Michal Ončo – 2. miesto – Pásový dopravník

                    Marek Noga – 4. miesto – Hydraulický lis

                    Pavol Mokošák – 5. miesto – Zváracie polohovadlo

Rok 2017Ivan Garabáš1. miesto – CNC frézka

                   Miloš Kavalier – 3. miesto – CNC gravírka

                   Juraj Kekelák1. miesto  – JUT ( Jednoúčelový univerzálny tester )

Rok 2018Dominik Mikulaj, Peter Holubčík1. miesto – Vyskladňovacie zariadenie

                   Juraj Kekelák – 3. miesto – Výrobno-baliaca linka

                   Erik Ďurčák – 1. miesto – CNC Combi

Rok 2019 – Jaroslav Fenik – 2. miesto – CNC frézka

                    Július Adamec – 3. miesto – CNC laser

                    Lukáš Kšenzulák, Ľudovít Skácal – 7. miesto – Automatická triedička

 

 

najnovšie články