Strojárska olympiáda

26. 02. 2018 | Aktuality

Dňa 15.02. 2018 sa konal už 11. ročník strojárskej olympiády na STU v Bratislave, ktorú vyhlasuje dekan Strojárskej fakulty pre žiakov stredných škôl. Žiaci našej školy už po siedmykrát vyhrali na tejto súťaži. V tomto roku zvíťazili  títo žiaci:

Kategória :       Robotika a moderné technológie v strojárstve

1. miestoDominik Mikulaj a Peter Holubčík  IV.E trieda

3. miestoJuraj Kekelák  IV. E trieda

Kategória :        Dizajn a Enviromentálne technológie 

                           1. miestoErik Durčák    IV.F trieda

Víťazom blahoželáme !

Povzbudzujeme aj ostatných žiakov aby  tiež prezentovali svoje schopnosti a zručnosti aj na takýchto súťažiach.

najnovšie články