Strojárska olympiáda

15. 02. 2016 | Aktuality

Dňa 11. 02. 2016 sa traja žiaci SŠ Tvrdošín zúčastnili na 9. ročníku strojárskej olympiády na STU v Bratislave. Do súťaže sa zaregistrovalo niekoľko stoviek súťažiacich z rôznych stredných škôl celého Slovenska. Z našej školy súťažili na olympiáde nasledovní žiaci z odboru mechatronika : Michal Ončo, Pavol Mokošák v kategórii Aplikovaná mechanika a mechatronika a Marek Noga v kategórii Strojárska výroba, manažérstvo kvality, strojárske technológie a materiály. Žiaci v prvom kole museli absolvovať online testy testy z matematiky, fyziky, strojárstva a odborného testu z príslušnej kategórii, do ktorej sa prihlásili. V druhom kole museli spracovať projekt, z príslušnej kategórii. Do finále súťaže postúpilo len po desať najlepších žiakov z celého Slovenska. Medzi  nimi boli aj naši žiaci, ktorí obhajovali pred odbornou komisiou nasledovné projekty: Michal Ončo projekt Pásový dopravník, Pavol Mokošák projekt Zváracie polohovadlo a Marek Noga projekt Hydraulický lis. Na základe úspešnosti testov a obhajoby vlastných projektov obsadil žiak Michal Ončo druhé miesto v rámci celého Slovenska vo svojej kategórii. Za druhé miesto bol finančne ocenený čiastkou 200,- € od finančného sponzora automobilky Volkswagen Slovakia. Ceny slávnostne odovzdali doc. Ing. Branislav Hučko, PhD – Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave , prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc – prodekan STU a predseda predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Eric Reuting. Marek Noga a Pavol Mokošák i keď neobsadili prvé tri miesta, patria medzi desať najlepších súťažiacich zo Slovenska. Súťaž bola cenným prínosom pre žiakov, ale aj úspechom pre našu školu, nakoľko sme sa na strojárskej olympiáde zúčastnili už po piaty krát a z toho 7 krát sme sa umiestnili do prvých troch miest . Takto sme sa mohli prezentovať na tej najvyššej úrovni, akou je akademická úroveň.

najnovšie články