Strojár inovátor

21. 03. 2019 | Aktuality

Len mesiac po víťazstve v strojárskej olympiáde na STU v Bratislave, sa traja žiaci 4.E triedy odboru Mechatronika, zapojili aj do súťaže  Strojár – inovátor  na TU v Košiciach. Na súťaži našu školu reprezentovali žiaci Anton Janík s prácou automatická triedička, Július Adamec s prácou CNC laser a Jaroslav Fenik s prácou CNC frézka. 

V silnej konkurencii, z 35. súťažiacich žiakov z celého Slovenska, náš žiak Jaroslav Fenik dosiahol mimoriadnu Cenu dekana TU Košice za najlepšiu prácu. Okrem vecnej ceny sú všetci súťažiaci automaticky prijatí na štúdium na TU v Košiciach bez poplatku.

Víťazovi a súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu. Nech títo žiaci sú inšpiráciou aj pre ostatných žiakov našej školy, že oplatí sa učiť a urobiť aj niečo naviac.

najnovšie články