Stretnutie s firmou MARPEX

26. 09. 2018 | Aktuality

Firma MARPEX  Dubnica n. Váhom – Spojená škola Tvrdošín.

Dňa 24.09.2018 sa  na našej škole konalo stretnutie pracovníka firmy MARPEX Ing. J. Baláža so žiakmi 3.B triedy odboru mechatronika, za účelom spropagovania tohto študijného odboru. Okrem iného cieľom tohto stretnutia bolo aj utvrdenie si vedomostí z programovania Comaq a programu QUICK II, kde sme riešili viaceré problémy ovládania senzorov a motorov. Druhou častou bol program CODESYS, kde sme riešili postupnosť riešenia jednotlivých krokov ovládania a riadenia troch motorov spolu s vizualizáciou. Stretnutie bolo na vysokej odbornej úrovni s množstvom praktických odborných rád pri riešení rôznych príkladov.

PaedDr. Spišský

najnovšie články