Stredoškolský podnikateľský zámer

24. 10. 2018 | Aktuality

Stredoškolský podnikateľský zámer – súťaž je určená študentom stredných škôl so sídlom na území Žilinského kraja a predmetom je vytvorenie vlastného podnikateľského zámeru v ľubovoľnej oblasti.

Cieľom aktivity je podporiť záujem študentov stredných škôl o podnikanie, prípadné samo zamestnanie a súčasne aj oceniť iniciatívu a kreativitu mladých ľudí v tejto oblasti.

Prihlásené podnikateľské zámery bude hodnotiť 5 členná porota s dôrazom na:

  • originalitu podnikateľského zámeru,
  • realizovateľnosť zámeru,
  • trhové šance a udržateľnosť zámeru,
  • inovačný potenciál zámeru,
  • kvalitu spracovania zámeru (stručnosť, prehľadnosť, zrozumiteľnosť).

Tri najlepšie vyhodnotené stredoškolské podnikateľské zámery získajú finančnú odmenu a bezplatné poradenstvo pri rozpracovaní podnikateľského zámeru.

najnovšie články