Stredoškolský podnikateľský zámer

05. 11. 2017 | Aktuality

Stredoškolský podnik zámer 2018 ...

Žilinský samosprávny kraj aj tento rok vyhlasuje súťaž Stredoškolský podnikateľský zámer.

Súťaž je určená študentom stredných škôl so sídlom na území Žilinského kraja a predmetom je vytvorenie vlastného podnikateľského zámeru v ľubovoľnej oblasti.

Cieľom tejto aktivity je podporiť záujem študentov stredných škôl o podnikanie, prípadné samo zamestnanie a súčasne aj oceniť iniciatívu a kreativitu mladých ľudí v tejto oblasti.

Termín na zaslanie prihlášky v rámci aktuálneho 8. ročníka je 2. február 2018.

 

Prihlásené podnikateľské zámery bude hodnotiť 5 členná porota s dôrazom na:

  • originalitu podnikateľského zámeru,
  • realizovateľnosť zámeru,
  • trhové šance a udržateľnosť zámeru,
  • inovačný potenciál zámeru,
  • kvalitu spracovania zámeru (stručnosť, prehľadnosť, zrozumiteľnosť).

Tri najlepšie vyhodnotené stredoškolské podnikateľské zámery získajú finančnú odmenu a bezplatné poradenstvo pri rozpracovaní podnikateľského zámeru.

najnovšie články