Stredoškolský podnikateľský zámer 2015

12. 11. 2015 | Aktuality

Máš nápad na podnikanie? Neváhaj! Využi šancu a zapoj sa do 6. ročníka súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2016.

Podnikateľský zámer musí vychádzať z vlastného nápadu.

Hodnotiace kritéria:
. originalita
. realizovateľnosť
.trhové šance
.inovačný potenciál
.kvalita spracovania podnikateľského zámeru

Termín zaslania prihlášky je do 5. februára 2016.

Podmienky prihlásenia a prihlasovací formulár nájdete na www.zilinskazupa.sk.

Súťažiaci vyhodnotení na 1.-3. mieste získajú finančnú odmenu.Podrobnejšie informácie o súťaži Vám podá Ing. Dreveňáková.

najnovšie články