Stredoškolský podnikateľský zámer

05. 11. 2014 | Aktuality

Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje 5. ročník súťaže „Stredoškolský podnikateľský zámer 2015“

 

Súťaž je určená študentom stredných škôl so sídlom na území Žilinského kraja a predmetom súťaže je vytvorenie vlastného podnikateľského zámeru v ľubovoľnej oblasti.

Termín na zaslanie prihlášky je 15. február 2015.

Prihlásené podnikateľské zámery bude hodnotiť 5 členná porota s dôrazom na:

  • originalitu podnikateľského zámeru,
  • realizovateľnosť zámeru,
  • trhové šance a udržateľnosť zámeru,
  • inovačný potenciál zámeru,
  • kvalitu spracovania zámeru (stručnosť, prehľadnosť, zrozumiteľnosť).

Tri najlepšie vyhodnotené stredoškolské podnikateľské zámery získajú finančnú odmenu a bezplatné poradenstvo pri rozpracovaní podnikateľského zámeru.

Viac informácií u Ing. Janky Dreveňákovej

najnovšie články