SPŠSE a VOŠ Liberec – projekt Erazmus+  Teória verzus prax

22. 10. 2019 | Aktuality

Projekt Erazmus+ bol realizovaný na SPŠSE a VOŠ v Liberci v dňoch 29.9.2019 a 11.10.2019. Zúčastnili sa ho 20 žiaci 3. a 4. ročníka z odborov Elektrotechnika, Mechatronika, Informačné a sieťové technológie a Technické lýceum.

SPŠSE a VOŠ v Liberci má už 140 rokov a patrí medzi najlepšiu priemyslovú strednú školu v Česku. Škola disponuje výborným technickým vybavením a je zameraná na študijne odbory : strojárenstvo, elektrotechnika, informačné technológie a technické lýceum.

Cieľom projektu bolo doplnenie vedomostí a praktických zručností z odborných predmetov s využitím bohatého technického vybavenia školy. Žiaci počas dvoch týždňov chodili na vyučovanie podľa rozvrhu daných učebných odborov. Rozvrh hodín, bol upravený tak, aby žiaci mohli navštevovať hlavne vyučovanie odborných predmetov a mohli aj pracovať na hodinách v dielňach a odborných učebniach spolu so žiakmi libereckej školy. Na konci absolvovania dvojtýždňového vzdelávania, boli ohodnotení určenými vyučujúcimi odborných predmetov. Na záver dostali certifikát absolvovania projektu Erazmus+.

Okrem štúdia, škola pripravila pre žiakov aj voľnočasový program. Prehliadku Liberca, botanickej záhrady, IQ landie, výstup na vrch Ješted, prehliadku múzea bižutérie a skla, návštevu akvaparku v Jablonci n. Nisou, celodennú návštevu MSV v Brne.

 

najnovšie články