Správa z internátu

21. 09. 2017 | Aktuality

Dňa 19.9.2017 navštívili žiaci školského internátu SŠ Tvrdošín pri príležitosti „týždeň dobrovoľníctva“ svojich dlhoročných kamarátov z Centra sociálnych služieb Tvrdošín. CSS zorganizovali športovú olympiádu pre imobilných. V priateľskej atmosfére, kde sa prejavila  húževnatosť a nadšenie, si zahrali rôzne loptové hry, stolný tenis a boccu. Všetkým žiakom srdečne ďakujeme za to, že svoj voľný čas venovali dobrovoľníckej činnosti.

Mgr. K. Palková, Mgr. A. Bebejová, Mgr. E. Lepáčková

najnovšie články