Sociálne inovácie

18. 04. 2013 | Aktuality

Social Innovation Relay je globálna online súťaž stredoškolských tímov z 22 krajín sveta, ktorých úlohou je vytvoriť projekt s pozitívnym dopadom na spoločnosť.

Študenti našej školy vytvorili 8 tímov a pracovali na tvorbe vlastných sociálnych inovácií. Do súťaže sa zapojili  tieto  projekty:

  1. „Ako motivovať stredoškolákov chodiť do školy“
  2. „Klub čitateľov ekonomickej literatúry“
  3. „Enviro nápad v našej škole“
  4. „Učitelia rodičom“
  5. „Dajme šancu bezdomovcom“
  6. „Pomoc  deťom  zo sociálne slabších rodín“
  7. „Pomoc mladým začleniť sa do spoločnosti“
  8. „Mladí  učia starých“

najnovšie články