Školské kolo SOČ

24. 02. 2015 | Aktuality

Do školskej súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti sa v tomto ročníku prihlásilo 7 žiakov a žiačok Spojenej školy Tvrdošín. Ako vidno zo zverejnenej tabuľky najsilnejšie boli zastúpené odbory Strojárstvo, hutníctvo, doprava a odbor Ekonomika a riadenie . Obidve ekonomické práce mali výbornú odbornú úroveň a navyše prinášali aj rady pre správne finančné rozhodnutia jednotlivca vzhľadom na bankový sektor a tiež pre správny výber  pôžičky. Strojársky odbor je doménou chlapcov a tí ani tento rok nesklamali, pretože CNC fréza zaujala žiacke publikum aj porotu. Na Fiat bugine by sa nejeden spolužiak taktiež chcel previezť kopcovitým terénom Oravy, darmo, adrenalínové športy sú “in”. Dievčatá z III. AO sa upriamili na históriu domovskej obce s ohľadom na rodové korene. V jednoduchosti je nielen krása ale aj didaktický účinok, o čom priniesol dôkaz žiak druhého ročníka. Podľa jeho práce by pochopenie funkcie a princípu elektromotora nemal byť problém. Práce SOČ, ktoré obsadili prvé dve miesta dostanú šancu reprezentovať školu na vyššom  súťažnom kole.

Súťažiaci žiaci Spojenej školy Tvrdošín v 37. ročníku Stredoškolskej odbornej činnosti:

 

Názov: Meno Autora: Odbor:  
1. História obce Klin Angelika Klinovská Problematika voľného času
2. Buggy Fiat 126p Jozef Medvecký Strojárstvo, hutníctvo, doprava
3. CNC FRÉZKA Matúš Bystričan Strojárstvo, hutníctvo, doprava
4. Obec Huty v genealógickom pátraní Katarína Kyseľová História, filozofia, právne vedy
5. Motor za pár minút Matej Kvasničák Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
6. Analýza študentských účtov od bankových inštitúcii. Monika Budzeľová Ekonomika a riadenie
7. Zlaté Vianoce“ alebo Ako sa nedostať do finančnej pasce Andrea Kormanová Ekonomika a riadenie

 

najnovšie články