Smrť sa volá Engelchen

29. 03. 2019 | Aktuality

Za divadelným umením do Žiliny

Dňa 21. marca 2019 sa študenti 3. A a 3. D triedy zúčastnili divadelného predstavenia v Mestskom divadle v Žiline. Predmetom návštevy bol titul na povinné čítanie od L. Mňačka – Smrť sa volá Engelchen v divadelnom stvárnení profesionálnych hercov na javisku. Počas druhej svetovej vojny vypálilo komando SS moravskú obec Ploština. Ladislav Mňačko bol ako mladý partizán svedkom týchto udalostí. V jeho najznámejšom protivojnovom románe Smrť a volá Engelchen autor znovu rozpráva svoj príbeh prostredníctvom mladého partizána Voloďu. Spočiatku dobrodružný partizánsky život je osudovo pretkaný láskou k záhadnej Marte… Začína boj o holý život a záchranu ľudskosti. Po vojne treba chytiť vinníkov, lenže vojna nemá víťazov ani porazených. Čo nakoniec spasí zranené duše?  Autor sa k vojne stavia výrazne negatívne, pričom v popredí sú vlastnosti Voloďu, práve ten má možnosť posúdiť, koľko hrôzy a utrpenia prináša vojna a ako na ňu doplácajú prostí ľudia. Divadlo bolo pre nás obrazom neľudskosti nemeckého fašizmu a jeho rasovej diskriminácie. 

 

najnovšie články