SMAPUDE

24. 04. 2015 | Aktuality

Škola vstúpila do druhého ročníka SMAPUDE, ktorý garantuje združenie Biomasa Kysucký Lieskovec.

Lektor pre vzdelavanie, Michal Kravčík, predniesol pre triedy 1.C, 1.F a 2.A a 2.E prednášku s témou Trvalo urdžateľný rozvoj a vzťah ku krajine z pohľadu dorábania biomasy.

 

najnovšie články