SMAPUD_LIFE

15. 12. 2013 | Aktuality

Základné informácie o projekte …

Plánované podujatia a aktivity pre študentov stredných škôl

Interaktívné súťaže

Fotografické súťaže

Exkurzie

Prednášky

Vydanie a distribuovanie príručky o obnoviteľných zdrojoch energie

 

Uvedené podujatia a aktivity sú zamerané na sprístupnenie a sprostredkovanie poznatkov o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy a solárnej energie, a to v náučno-populárnej forme.

 

najnovšie články