Slávnostná akadémia

29. 12. 2016 | Aktuality

V zasadačke našej školy dnes rezonovali dve rozličné témy: 55. výročie vzniku školyvianočné sviatky. Práve týmto dvom udalostiam bola venovaná akadémia, ktorú si pripravili 19 žiaci z 2., 3. a 4. ročníka pod vedením Mgr. Kataríny Valekovej a Ing. Karola Hanuľáka. Príhovor, prezentácia, hovorené slovo a dramatizácia boli popretkávané krásnymi cudzojazyčnými vianočnými piesňami a koledami. Veríme, že akadémia spolu s vianočnými trhmi, konanými tiež tento deň v našej škole, prispela k prehĺbeniu predvianočnej nálady a bola tou správnou bodkou na záver roka 2016.
Počas vianočných trhov sa konal na našej škole  Vianočný florbalový turnaj.

najnovšie články