Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti – 41. ročník

11. 03. 2019 | Aktuality

Dňa 28.2.2019 sa na našej škole konal 41. ročník  Školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti žiakov. Táto súťaž prebieha každoročne v rámci stredných škôl  a zúčastňujú sa jej študenti, ktorí majú záujem prezentovať svoje vlastné práce zamerané na študijný odbor, ktorý navštevujú na našej škole. SOČ podporuje rozvoj praktických zručností, vedomostí a pznatkov získaných počas štúdia. Študenti tak ako po minulé roky, tak aj teraz prezentovali svoje vlastné praktické odborné práce, ktoré boli veľmi zaujímavé a hodnotné. Najlepší z nich zároveň postúpili so svojimi prácami do Okresného kola SOČ, ktoré sa bude konať dňa 18.3.2019 na SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne.

Odborná hodnotiaca komisia pracovala v nasledovnom zložení: Ing. Ľubomír Habo, Ing. Karol Hanuľák, Ing. Jaroslav Kyseľ. Komisia vyhodnotila a stanovila poradie žiakov a ich prác:

Poradie a umiestnenie žiakov:

 Kategória 12 – elektrotechnika, hardvér, mechatronika

1. miesto – Jaroslav Fenik – 4.E – Názov práce: CNC frézka

2. miesto – Július Adamec – 4.E – názov práce: CNC laser

3. miesto –  Oliver Ulrich – 1.C – názov práce: Stavba dronu

Kategória 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

  1. Miesto – Michaela Dopaterová – 4.AO – Názov práce: Mobilná aplikácia na opakovanie maturitných okruhov z ekonomických predmetov

 

najnovšie články